Giao dịch nhiều nhất

  • Bất động sản HCM luôn sôi động nhất cả nước

    ·

    Bất động sản HCM luôn sôi động nhất cả nước trong tất cả các phân khúc từ trung cấp đến cao cấp. Đây là thông tin mới nhất mà Savills mới công bố qua cuộc khảo sát đầu năm vừa qua. Những lý do làm cho Bất động sản HCM luôn sôi động nhất cả…

    Read More