quý 2-2018

  • Kết Quả Kinh Doanh Quý 2 Năm 2018 của Vinhomes

    ·

    Kết Quả Kinh Doanh Quý 2 Năm 2018 của Vinhomes vừa được tập đoàn Vingroup công bố trước các cổ đông của tập đoàn. Theo đó, doanh thu bất động sản, thị trường bán lẻ và dịch vụ kinh doanh cho thuê nhà tăng trưởng nhanh dần đều. Tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi…

    Read More